Συχνές Ερωτήσεις
Παραδείγματα δραστηριοτήτων Ε&Α στην ανάπτυξη λογισμικού
Posted by Ανδριάνα Δημακοπούλου on 15 May 2013 11:26 AM

Στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού οποιαδήποτε δραστηριότητα (π.χ. μια προσθήκη/αλλαγή σε ένα υπάρχον πρόγραμμα ή σύστημα) είναι Ε&Α εάν και μόνο περιλαμβάνει επιστημονική ή/και τεχνολογική πρόοδο η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου γνώσης στο συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο. Παραδείγματα δραστηριοτήτων Ε&Α στο συγκεκριμένο τομέα είναι τα παρακάτω: 

  • Η έρευνα για τις μεθόδους σχεδιασμού, ανάπτυξης εφαρμογής ενός λογισμικού
  • Η ανάπτυξη λογισμικού η οποία προάγει την τεχνολογική πρόοδο για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη, διαβίβαση, αποθήκευση, ανάκτηση ή εμφάνιση της πληροφορίας
  • Η πειραματική ανάπτυξη με στόχο την κάλυψη ερευνητικών κενών σχετικών με την τεχνολογία ως προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη προγραμμάτων λογισμικού και συστημάτων

Παρόλα αυτά δραστηριότητες οι οποίες δεν συνεπάγονται επιστημονική ή τεχνολογική πρόοδο όπως οι παρακάτω δεν είναι Ε&Α:

  • Η ανάπτυξη λογισμικού ή πληροφοριακού συστήματος με τη χρήση ήδη εφαρμοσμένων μεθόδων ή υπαρχόντων εργαλείων λογισμικού
  • Η υποστήριξη εφαρμοσμένων συστημάτων
  • Η υιοθέτηση ενός λογισμικού το οποίο έχει ήδη αναπτυχθεί
  • Η μετατροπή ή η μετάφραση από/σε γλώσσες προγραμματισμού
  • Η προσθήκη λειτουργικότητας για έναν χρήστη μιας τεχνολογικής εφαρμογής

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: