Συχνές Ερωτήσεις: Καινοτομία
Καινοτομία Μάρκετινγκ
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:38 AM

Καινοτομία μάρκετινγκ είναι η εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία διαφέρει σημαντικά από τις υπάρχουσες μεθόδους μάρκετινγκ της επιχείρησης και δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.

Μία τέτοια καινοτομία απαιτεί σημαντικές μεταβολές στον σχεδιασμό ή στην συσκευασία, στην τοποθέτηση, στην προώθηση ή στην τιμολόγηση του προϊόντος.

Εξαιρούνται οι εποχικές, τακτικές και άλλες μεταβολές ρουτίνας στις μεθόδους μάρκετινγκ.

Οι μέθοδοι μάρκετινγκ ομαδοποιούνται ως εξής:

  • Σημαντικές μεταβολές αισθητικού χαρακτήρα στον σχεδιασμό ή στην συσκευασία ενός αγαθού ή μίας υπηρεσίας (εξαιρούνται μεταβολές που αλλάζουν τα λειτουργικά ή χρηστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, καθώς αυτές χαρακτηρίζονται ως καινοτομίες προϊόντος)
  • Νέα μέσα ή τεχνικές προώθησης προϊόντος (για πρώτη φορά χρήση π.χ. ενός διαφημιστικού μέσου, μίας νέας εικόνας μάρκας, κάρτας μέλους κ.ά.)
  • Νέες μεθόδοι τοποθέτησης ή πωλήσεως προϊόντος (για πρώτη φορά χρήση π.χ. δικαιόχρησης (franchising) ή αδειών διανομής, απευθείας πωλήσεων, αποκλειστικού δικαιώματος λιανικής πωλήσεως, νέων εννοιών για την παρουσίαση των προϊόντων κ.ά.)
  • Νέες μέθοδοι τιμολόγησης αγαθών ή υπηρεσιών (για πρώτη φορά χρήση π.χ. μεταβαλλόμενης τιμολόγησης ανάλογα με την ζήτηση, εκπτωτικών συστημάτων κ.ά.)

 

(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).