Μέσα από αυτό τον δικτυακό τόπο πραγματοποιείται η υποστήριξη των συμμετεχόντων στην έρευνα που πραγματοποιείται για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Μπορείτε να βρείτε στις «Συχνές Ερωτήσεις» σχετικές οδηγίες σε ότι αφορά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη χρήση των συστημάτων που υποστηρίζουν την έρευνα για τη συλλογή των στοιχείων Ε&Α. Για να υποβάλετε τα δικά σας ερωτήματα επιλέξτε «Υποβολή Αιτήματος» αφού πρώτα κάνετε login χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που σας δόθηκαν για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.