Συχνές Ερωτήσεις: Άλλα Θέματα
Που βρίσκω τα ερωτηματολόγια για τα στατιστικά Έρευνας και Καινοτομίας;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 11 October 2012 01:47 PM

Επισκεφτείτε τη σελίδα http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/erotimatologia και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το username και password που σας έχει αποσταλεί. Αφού συνδεθείτε θα δείτε τη λίστα των ερωτηματολογίων στα οποία είστε εγγεγραμμένος και μπορείτε να συμμετάσχετε. Πατήστε "Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου" για να συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο το οποίο είναι ενεργό ή "Προεπισκόπηση Ερωτηματολογίου" για να δείτε τις απαντήσεις σας σε ένα παλαιό ερωτηματολόγιο.

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).