Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Η λίστα ερωτηματολογίων μου είναι άδεια. Γιατί;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 November 2012 10:35 AM
Άδεια λίστα ερωτηματολογίων σημαίνει ότι δεν έχετε ανατεθεί ως contact person για κάποιο ερωτηματολόγιο αλλά κάποιος άλλος συνάδελφος σας. Αν δεν ισχύει αυτό παρακαλώ υποβάλετε το αίτημα σας στο helpdesk.
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).