Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Μπορώ να δω τις απαντήσεις μου σε ερωτηματολόγιο που υπέβαλα;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 November 2012 10:40 AM
Βεβαίως. Επισκεφτείτε τη σελίδα http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/erotimatologia και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το username και password που σας έχει αποσταλεί. Αφού συνδεθείτε θα δείτε τη λίστα των ερωτηματολογίων σας. Τα ερωτηματολόγια που έχουν υποβληθεί επισημαίνονται ως Ολοκληρωμένο. Πατήστε "Προεπισκόπηση Ερωτηματολογίου" για να δείτε τις απαντήσεις σας.
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).