Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Μπορώ να αλλάξω τις απαντήσεις μου σε ερωτηματολόγιο που έχω υποβάλει;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 November 2012 10:42 AM
Όχι! Μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου δεν είναι δυνατή η αλλαγή των απαντήσεών σας.
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful