Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Ενώ συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο δε με αφήνει να πάω στην επόμενη σελίδα/ενότητα. Γιατί;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 November 2012 10:48 AM

Η μετάβαση προς τα εμπρός στο ερωτηματολόγιο απαιτεί τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών ερωτήσεων και την επιβεβαίωση ότι οι απαντήσεις σας είναι έγκυρες.

Οι υποχρεωτικές ερωτήσεις επισημαίνονται με ένα κόκκινο αστερίσκο και σας υποδεικνύονται σε περίπτωση που δεν τις απαντήσετε και προσπαθήσετε να πάτε στην επόμενη σελίδα/ενότητα.

Οι ερωτήσεις που έχουν μη έγκυρες απαντήσεις επισημαίνονται με κόκκινο ή ροζ χρώμα σε περίπτωση που προσπαθήσετε να πάτε στην επόμενη σελίδα/ενότητα.

(3 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).