Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Πού μπορώ να βρω το ερωτηματολόγιο ολόκληρο ώστε να το διαβάσω και να δω τι απαιτείται να συμπληρώσω;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 November 2012 10:56 AM
Επισκεφτείτε τη σελίδα http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/erotimatologia και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το username και password που σας έχει αποσταλεί. Αφού συνδεθείτε θα δείτε τη λίστα των ερωτηματολογίων στα οποία είστε εγγεγραμμένος. Πατήστε "Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου" ώστε να οδηγηθείτε στην ηλεκτρονική έκδοση του ερωτηματολογίου. Θα δείτε στο κάτω μέρος της σελίδας την επιλογή "Εκτύπωση κενού ερωτηματολογίου". Επιλέξτε την και θα σας ανοίξει σε νέο παράθυρο το κενό ερωτηματολόγιο σε μορφή pdf.
(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).