Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Έχετε κάπου συγκεντρωμένες τις οδηγίες χρήσης;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 November 2012 12:03 PM
Βεβαίως. Μπορείτε να κατεβάσετε το επισυναπτόμενο αρχείο με ονομασία "οδηγίες χρήστη ετακ 2012.pdf".


Attachments 
 
 οδηγίες χρήστη etak 2012.pdf (2.58 MB)
(3 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).