Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Μπορώ να αλλάξω το password που μου έχετε στείλει;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 07 November 2012 12:13 PM

Βεβαίως.

Στη σελίδα http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/erotimatologia εφόσον συνδεθείτε θα δείτε στο προφίλ σας την επιλογή "Τροποποίηση στοιχείων;" στην οποία κάνετε κλικ.

Επίσης στη σελίδα http://helpdesk.metrics.ekt.gr εφόσον συνδεθείτε θα δείτε στο προφίλ σας την επιλογή "Αλλαγή κωδικού" στην οποία κάνετε κλικ.

Σε κάθε περίπτωση εισάγετε τον παλαιό κωδικό για επιβεβαίωση, τον καινούργιο κωδικό που επιθυμείτε και πατάτε Ενημέρωση. Ο κωδικός σας άλλαξε και με αυτόν μπορείτε να έχετε πρόσβαση τόσο στα ερωτηματολόγια όσο και στο helpdesk!

(1 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).