Εξωτερικοί συνεργάτες / προσωπικό άλλων φορέων που πραγματοποιούν ερευνητική δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις του φορέα μας πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 31 January 2013 04:41 PM

Εξωτερικοί συνεργάτες, δηλ. προσωπικό άλλου φορέα, που χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του φορέα σας για την υλοποίηση δραστηριοτήτων Ε&Α, θα πρέπει να δηλωθεί στην ερώτηση Β1 - 'On-site εξωτερικοί συνεργάτες (που εργάζονται στις εγκαταστάσεις του φορέα σας) οι οποίοι αμείβονται για αυτές τις δραστηριότητες από άλλον φορέα/επιχείρηση'. 

Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού ΔΕΝ θα καταμετρηθεί στο δικό σας ερωτηματολόγιο. Οι μόνες εσωτερικές (intramural) δαπάνες που βαρύνουν τον φορέα σας και που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού είναι οι δαπάνες κεφαλαίου για α) γη και κτίρια και β) όργανα και εξοπλισμός, που χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

(4 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: