Συχνές Ερωτήσεις
Στα emails που λαμβάνω από το helpdesk, δεν μπορώ να διαβάσω τα ελληνικά. Τι μπορώ να κάνω;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 20 May 2013 03:52 PM

Τα emails στέλνονται με utf-8 κωδικοποίηση.

Εφόσον δεν μπορείτε να διαβάσετε τα ελληνικά θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του email client που χρησιμοποιείτε.

Microsoft Outlook 2000, 2003, 2007:

  1. Επιλέξτε Tools -> Options και στη συνέχεια κάντε κλικ στην καρτέλα(tab) Mail Format.
  2. Μέσα στην περιοχή Message format, επιλέξτε International Options.
  3. Στην λίστα επιλογών (drop-down list) για Preferred encoding for outgoing messages, επιλέξτε Unicode (UTF-8).

 

Microsoft Outlook 2010:

  1. Επιλέξτε File -> Options και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Advanced.
  2. Βάλτε ένα τικ στην επιλογή Automatically select encoding for outgoing messages και στη λίστα επιλογών (drop-down list) επιλέξτε Unicode (UTF-8).

 

Thunderbird:

  1. Επιλέξτε Tools -> Options -> Display -> Font.
  2. Στη περιοχή Character Encodings στις λίστες επιλογών (drop-down list) για outgoing mail/incoming mail επιλέξτε Unicode (UTF-8).
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful