Συχνές Ερωτήσεις: Καινοτομία
Παραδείγματα νέων ή σημαντικά βελτιωμένων αγαθών
Posted by Μαρία Κλειδέρη on 14 January 2014 11:10 AM

Τα αγαθά είναι συνήθως απτά αντικείμενα, τα οποία, αφού αγοραστούν, ανήκουν  στον καταναλωτή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές. Ενδεικτικά παραδείγματα αγαθών είναι τα έπιπλα, οι συσκευές, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, το ενσωματωμένο λογισμικό και τα ρούχα. Υπάρχουν και άλλα αγαθά που χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά, όπως η αγορά φαγητού από το σούπερ μάρκετ ή η αγορά βενζίνης, καθώς και αγαθά που δεν νοούνται απτά, όπως η μουσική/ταινίες που διατίθενται στο διαδίκτυο.

Παραδείγματα καινοτόμων αγαθών μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

  • Αντικατάσταση υπαρχόντων υλικών με υλικά που διαθέτουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά (όπως, υφάσματα που αναπνέουν, ελαφριά αλλά ισχυρά συνθετικά υλικά, πλαστικά φιλικά προς το περιβάλλον κ.ά.)
  • Εισαγωγή νέων ή βελτιωμένων εξαρτημάτων στις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής (όπως, κάμερες σε κινητά τηλέφωνα κ.ά.).
  • Εξοπλισμός που ενσωματώνει λογισμικό, το οποίο βελτιώνει την φιλικότητα του προϊόντος προς τον χρήστη, όπως οι τοστιέρες με αυτόματο κλείσιμο όταν ψηθεί το ψωμί, τα συστήματα GPS που εντοπίζουν την τοποθεσία συγκεκριμένων τύπων καταστημάτων ή υπηρεσιών κ.ά.
  • Προσθήκη νέων λειτουργιών σε υπάρχοντα αγαθά: εκτύπωση δύο όψεων, φώτα ποδηλάτου που φορτίζονται από μια πύλη UBS, κάδοι απορριμάτων που έχουν σήμανση για όταν γεμίζουν, προϊόντα που διπλώνονται για εύκολη αποθήκευση κ.ά.
(6 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).