Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Δεν εμφανίζεται σωστά το ερωτηματολόγιο ή εμφανίζονται περίεργα σφάλματα
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 30 March 2016 01:18 PM

Ενδεχομένως να χρειάζεται διαγραφή της προσωρινής μνήμης (cache) του προγράμματος περιήγησης (browser)

 

Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Internet Explorer 11

1. Στο παράθυρο του ερωτηματολογίου πατήστε "Αποθήκευση & συνέχεια αργότερα" (κάτω αριστερά) για να αποθηκευτούν τα δεδομένα που τυχόν έχετε εισάγει

2. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+DELETE

3. Διαλέξτε ΜΟΝΟ την επιλογή "Προσωρινά αρχεία Internet και αρχεία τοποθεσιών web (Temporary Internet files and website files)" και απο-επιλέξτε όλες τις υπόλοιπες

4. Επιλέξτε "Διαγραφή (Delete)"

5. Κάντε ανανέωση του παραθύρου του ερωτηματολογίου πατώντας το πλήκτρο F5

 

Google Chrome (έκδοση 51)

1. Στο παράθυρο του ερωτηματολογίου πατήστε "Αποθήκευση & συνέχεια αργότερα" (κάτω αριστερά) για να αποθηκευτούν τα δεδομένα που τυχόν έχετε εισάγει

2. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+DELETE

3. Διαλέξτε ΜΟΝΟ την επιλογή "Εικόνες και αρχεία στην κρυφή μνήμη (Cached images and files)" και απο-επιλέξτε όλες τις υπόλοιπες

4. Στην ερώτηση "Διαγραφή των ακόλουθων στοιχείων από: (Obliterate the following items from:)" επιλέξτε "την αρχή του χρόνου (the beginning of time)"

5. Επιλέξτε "Διαγραφή δεδομένων περιήγησης (Clear browsing data)"

6. Κάντε ανανέωση του παραθύρου του ερωτηματολογίου πατώντας το πλήκτρο F5

 

Mozilla Firefox (έκδοση 45)

1. Στο παράθυρο του ερωτηματολογίου πατήστε "Αποθήκευση & συνέχεια αργότερα" (κάτω αριστερά) για να αποθηκευτούν τα δεδομένα που τυχόν έχετε εισάγει

2. Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+SHIFT+DELETE

3. Διαλέξτε ΜΟΝΟ την επιλογή "Προσωρινή μνήμη (Cache)" και απο-επιλέξτε όλες τις υπόλοιπες

4. Στην ερώτηση "Χρονικό διάστημα εκκαθάρισης: (Obliterate the following items from:)" επιλέξτε "Όλα (All)"

5. Επιλέξτε "Εκκαθάριση τώρα (Clear Now)"

6. Κάντε ανανέωση του παραθύρου του ερωτηματολογίου πατώντας το πλήκτρο F5
(3 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful