Συχνές Ερωτήσεις: Έρευνα & Ανάπτυξη
Ο φορέας μας δεν εκτελεί δραστηριότητες Ε&Α. Πώς να απαντήσουμε στην έρευνα αυτή;
Posted by Τώνια Ιερομνήμων on 13 November 2012 10:02 AM
Στην περίπτωση που ο φορέας σας ΔΕΝ εκτελεί δραστηριότητες Ε&Α, παρακαλούμε να το δηλώσετε στη σχετική ερώτηση της πρώτης ενότητας του ερωτηματολογίου προκειμένου να καταγραφεί και να μη σας ξαναενοχλήσουμε με περαιτέρω επαφές επικοινωνίας για υπενθυμίσεις, κτλ.
(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).