Συχνές Ερωτήσεις
Είσοδος στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου
Posted by Αγάθη Μπελούλη on 28 February 2017 12:54 PM
Εφόσον λάβατε το σύνδεσμο του ερωτηματολογίου και εισέλθετε στην αρχική σελίδα, επιλέγετε το κουμπί "Επόμενη" κάτω δεξιά για να ξεκινήσετε την απάντηση των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου.
(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: