Συχνές Ερωτήσεις: Άλλα Θέματα
Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου Καινοτομίας για τις Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
Posted by Αγάθη Μπελούλη on 07 December 2017 04:36 PM
Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να δείτε επεξηγηματικές οδηγίες προς τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της έρευνας για την Καινοτομία.


Attachments 
 
 cis_2014_2016_shipping_enterprises.pdf (162.46 KB)
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments:
Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).