Συχνές Ερωτήσεις
Πρωτοπόρες ψηφιακές τεχνολογίες - Ορισμοί
Posted by Δημήτρης Στογιάννης on 13 January 2021 04:31 PM

Τα μαζικά δεδομένα (Big Data) δημιουργούνται από δραστηριότητες που διεξάγονται ηλεκτρονικά και από επικοινωνίες μεταξύ μηχανών (π.χ. δεδομένα που παράγονται από δραστηριότητες μέσων κοινωνικών δικτύωσης, από παραγωγικές διαδικασίες, κ.λπ.). Τα κύρια χαρακτηριστικά των μαζικών δεδομένων (Big Data) είναι:

  • Σημαντικός όγκος που αναφέρεται στις τεράστιες ποσότητες δεδομένων οι οποίες παράγονται με την πάροδο του χρόνου.
  • Ποικιλομορφία που αναφέρεται στον διαφορετικό μορφότυπο των σύνθετων δεδομένων, είτε αυτά είναι δομημένα είτε όχι (π.χ. κείμενα, βίντεο, εικόνες, φωνή, docs, δεδομένα των αισθητήρων, αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων, ροές δεδομένων, συντεταγμένες, κλπ).
  • Ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα (velocity) με την οποία τα δεδομένα παράγονται, γίνονται διαθέσιμα και αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου

Η ανάλυση των μαζικών δεδομένων (Big Data analysis) αναφέρεται στη χρήση τεχνικών, τεχνολογιών και εργαλείων λογισμικού για την ανάλυση μαζικών δεδομένων που προέρχονται από πηγές δεδομένων της δικής σας επιχείρησης ή από άλλες πηγές δεδομένων.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα για τη Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης, επικοινωνίας, επικοινωνίας και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις, έτους 2020.

 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D), αφορά τη χρήση είτε ειδικών εκτυπωτών από την ίδια την επιχείρηση είτε  υπηρεσιών εκτύπωσης που παρέχονται από άλλες επιχειρήσεις, για τη δημιουργία τρισδιάστατων φυσικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα για τη Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης, επικοινωνίας, επικοινωνίας και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις, έτους 2020.

 

Οι τεχνολογίες αυτοματισμών και ρομποτικής είναι τεχνολογίες που επιτρέπουν τον έλεγχο μηχανών, με αυτόματο τρόπο, τη χρήση τους για πολλαπλούς σκοπούς και τον επαναπρογραμματισμό τους. Εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών χρησιμοποιούνται σε αυτόματες επιχειρησιακές διαδικασίες κυρίως στη Βιομηχανία.

Πηγή: International Federation of Robotics, Digital Economy Report 2019, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations.

 

Ένα βιομηχανικό ρομπότ, είναι ένας αυτόματα ελεγχόμενος, επαναπρογραμματιζόμενος χειριστής, πολλαπλών χρήσεων, προγραμματιζόμενος σε τρεις ή περισσότερους άξονες, ο οποίος μπορεί να σταθεροποιηθεί στη θέση του, είτε να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού. Τα περισσότερα βιομηχανικά ρομπότ βασίζονται στον βραχίονα ρομπότ με μια σταθερή βάση και μια σειρά συνδέσμων και αρμών με ένα τελεστή λήξης που εκτελεί το έργο.

Ένα ρομπότ παροχής υπηρεσιών, είναι μια μηχανή που διαθέτει ένα βαθμό αυτονομίας και είναι σε θέση να λειτουργεί σε πολύπλοκο και δυναμικό περιβάλλον που μπορεί να απαιτεί αλληλεπίδραση με άτομα, αντικείμενα ή άλλες συσκευές, εξαιρουμένης της χρήσης του σε εφαρμογές βιομηχανικού αυτοματισμού. Τα ρομπότ παροχής υπηρεσιών έχουν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν με τα καθήκοντά τους, να εργάζονται στον αέρα (π.χ. ως drone), κάτω από το νερό ή στην ξηρά, χρησιμοποιώντας τροχούς ή πόδια για να επιτύχουν κινητικότητα με τα χέρια και τους τελεστές λήξης να αλληλεπιδρούν φυσικά και συχνά χρησιμοποιούνται στις εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα για τη Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης, επικοινωνίας, επικοινωνίας και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις, έτους 2020.

 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναφέρεται σε υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως εξόρυξη γνώσης από κείμενα, αναγνώριση φωνής, μηχανική μάθηση, κ.α., προκειμένου να συλλέξουν ή/και να χρησιμοποιήσουν δεδομένα με στόχο να προβλέψουν, προτείνουν, αποφασίσουν, με διάφορους βαθμούς αυτονομίας, την καλύτερη δράση για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Τα συστήματα ΤΝ μπορεί να είναι αποκλειστικά βασισμένα σε λογισμικό/προγράμματα, π.χ. ρομπότ συνομιλίας, αυτόματοι μεταφραστές κειμένου, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, ανάλυση δεδομένων βασισμένη σε τεχνικές μηχανικής μάθησης, κτλ.

Ή μπορεί να ενσωματώνονται σε συσκευές, π.χ. ρομπότ για την αυτοματοποίηση της αποθήκης η της γραμμής παραγωγής, κτλ.

Πηγή: EUROSTAT, Community Survey on ICT Usage and E-commerce in Enterprisess 2021.

 

Το υπολογιστικό νέφος (cloud computing) αναφέρεται στις υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται μέσω του διαδικτύου για την πρόσβαση σε λογισμικό, υπολογιστική δύναμη, χωρητικότητα αποθήκευσης κλπ. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • παραδίδονται από τους εξυπηρετητές (servers) των παρόχων της υπηρεσίας του υπολογιστικού νέφους
  • μπορούν εύκολα να ανέβουν ή να κατέβουν κλίμακα (π.χ. αριθμός χρηστών ή αλλαγή χωρητικότητας αποθήκευσης)
  • μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατόπιν παραγγελίας από τον χρήστη, τουλάχιστον μετά από την αρχική εγκατάσταση (χωρίς ανθρώπινη επαφή με τον πάροχο της υπηρεσίας)
  • είναι πληρωμένες, είτε ανά χρήστη, βάσει της χρησιμοποιημένης χωρητικότητας, είτε είναι προπληρωμένες.

Το υπολογιστικό νέφος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις μέσω Εικονικών Ιδιωτικών Δικτύων (Virtual Private Networks).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα για τη Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης, επικοινωνίας, επικοινωνίας και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις, έτους 2020.

 

Το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things- IoT) αναφέρεται σε διασυνδεδεμένες συσκευές ή συστήματα, συχνά αποκαλούμενες «έξυπνες» συσκευές ή συστήματα που συλλέγουν και ανταλλάσσουν δεδομένα και μπορούν να παρακολουθούνται ή να ελέγχονται από απόσταση μέσω του Διαδικτύου. Παραδείγματα χρήσης:

  • «έξυπνοι» θερμοστάτες, «έξυπνοι» λαμπτήρες ή «έξυπνοι» μετρητές,
  • ετικέτες ταυτοποίησης-εντοπισμού σημάτων ραδιοσυχνότητας (RFID) ή πρωτοκόλλου Internet (IP) που εφαρμόζονται ή ενσωματώνονται σε ένα προϊόν ή αντικείμενο με παραγγελία για τον εντοπισμό τους.
  • αισθητήρες για την παρακολούθηση των αναγκών κίνησης ή συντήρησης οχημάτων που παρακολουθούνται μέσω του Διαδικτύου.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα για τη Χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης, επικοινωνίας, επικοινωνίας και ηλεκτρονικού εμπορίου στις επιχειρήσεις, έτους 2020.

 

Η τεχνολογία αλυσίδας συναλλαγών (Blockchain technology) είναι μία νέα τεχνολογία που παρουσιάζεται ως μία δημόσια διανεμημένη σειρά δεδομένων (ledger) χωρισμένη σε χρονικά αριθμημένα τμήματα (blocks), ενώ δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το ιστορικό της. Οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν σε διαφορετικά μέρη να αλληλοεπιδράσουν σε ασφαλείς συναλλαγές χωρίς κανένα ενδιάμεσο. Κάθε καινούρια ομάδα καταχωρήσεων (block) συνδέεται με τις προηγούμενες, δημιουργώντας μία αλυσίδα καταχωρίσεων (blockchain). Είναι ευρέως γνωστή ως η τεχνολογία πίσω από τα κρυπτονομίσματα, αλλά είναι επίσης σχετική για πολλά ακόμα πεδία ενδιαφέροντος. Αυτά, περιέχουν ενδεικτικά την ψηφιακή αναγνώριση, τα δικαιώματα κτήσης, την καταμέτρηση ψήφων, τη διαφύλαξη και διαφάνεια δημοσιονομικών και άλλων αρχείων, την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, τα κοινωνικά δίκτυα, τους τραπεζικούς, ασφαλιστικούς και κατασκευαστικούς τομείς.

Πηγή: Digital Economy Report 2019, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations, OECD Blockchain Primer

 

Οι τεχνολογίες ασύρματων δικτύων 5ης γενιάς (5G mobile broadband netwroks) είναι βελτιωμένες τεχνολογίες ασύρματων δικτύων. Έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την σύνδεση όχι μόνο κινητών τηλεφώνων, αλλά πολύ περισσότερων συσκευών στο internet, ενώ παράλληλα έχουν ικανότητα διαχείρισης μεγάλων όγκων δεδομένων. Επιπλέον οι ταχύτητες σύνδεσης είναι πολλαπλάσιες των δικτύων 4ης γενιάς (4G). Σημαντικό όφελος των δικτύων 5G είναι η πολύ χαμηλή απόκριση (latency) τους, δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσουν τα δεδομένα από μία συσκευή στον τελικό προορισμό τους. Εφαρμογές τεχνολογιών ασύρματων δικτύων ενδεικτικά χρησιμοποιούνται στην Αυτοκινητοβιομηχανία, τις Μεταφορές, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τη Βιομηχανία, τα Δίκτυα Υποδομών και την Υγεία.

Πηγή: OECD, The road to 5G networks: Experience to date and future developments, Digital Economy Papers, 2019. Digital Economy Report 2019, United Nations Conference on Trade and Development, United Nations

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: