Συχνές Ερωτήσεις
Δραστηριότητες μάρκετινγκ και εδραίωσης επωνυμίας
Posted by Μιχάλης Παπάζογλου on 11 February 2021 03:58 PM

 

Στις δραστηριότητες μάρκετινγκ και εδραίωσης επωνυμίας περιλαμβάνονται η έρευνα αγοράς και η δοκιμή στην αγορά, οι μέθοδοι τιμολόγησης, η τοποθέτηση και η προώθηση προϊόντος, η διαφήμιση προϊόντος, η προώθηση προϊόντων σε εμπορικές εκθέσεις και η ανάπτυξη στρατηγικών του μάρκετινγκ. Οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ για υπάρχοντα προϊόντα αποτελούν καινοτομικές δραστηριότητες μόνον αν η ίδια η πρακτική του μάρκετινγκ αποτελεί καινοτομία.

Στις δαπάνες για τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ και της εδραίωσης επωνυμίας περιλαμβάνονται όλες οι παραπάνω δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την κατάρτιση στις δραστηριότητες μάρκετινγκ και εδραίωσης επωνυμίας. Οι δαπάνες για τα εμπορικά σήματα θα πρέπει να δηλώνονται στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΙ).
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: