Συχνές Ερωτήσεις
Δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και βάσεων δεδομένων
Posted by Μιχάλης Παπάζογλου on 11 February 2021 04:01 PM

 

Στις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και βάσεων δεδομένων περιλαμβάνονται:

  • Η ανάπτυξη μέσα στην επιχείρηση και η αγορά λογισμικού υπολογιστών, οι περιγραφές των προγραμμάτων και το υποστηρικτικό υλικό, που αφορά τόσο τα συστήματα όσο και τις εφαρμογές λογισμικού (εδώ περιλαμβάνονται και τα τυποποιημένα πακέτα λογισμικού, οι κατά παραγγελία λύσεις λογισμικού και το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο σε προϊόντα ή εξοπλισμό).
  • Η απόκτηση, η ανάπτυξη μέσα στην επιχείρηση και η ανάλυση βάσεων δεδομένων για υπολογιστές και άλλες μηχανογραφημένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων σε ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων για υπολογιστές και των δεδομένων που αποκτώνται από τις διαθέσιμες δημόσιες εκθέσεις ή από το διαδίκτυο.
  • Οι δραστηριότητες για την αναβάθμιση ή την επέκταση των λειτουργιών των συστημάτων των τεχνολογιών της πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστικών προγραμμάτων και των βάσεων δεδομένων. Εδώ περιλαμβάνονται και η στατιστική ανάλυση δεδομένων και οι δραστηριότητες εξόρυξης δεδομένων.

Η ανάπτυξη λογισμικού είναι καινοτομική δραστηριότητα όταν χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών ή προϊόντων, όπως είναι τα παιχνίδια του ηλεκτρονικού υπολογιστή, τα συστήματα εφοδιαστικής ή το λογισμικό για την ολοκλήρωση επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι δραστηριότητες που αφορούν βάσεις δεδομένων αποτελούν καινοτομική δραστηριότητα όταν χρησιμοποιούνται για την καινοτομία, όπως είναι οι αναλύσεις δεδομένων για τις ιδιότητες των υλικών ή για τις προτιμήσεις των πελατών.

Στις δαπάνες για τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και βάσεων δεδομένων περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για τις παράπανω δραστηριότητες. Τα στοιχεία για τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού και βάσεων δεδομένων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα από τα στοιχεία του ισολογισμού (ως προσθήκες στο κεφαλαιοποιημένο λογισμικό και τις κεφαλαιοποιημένες βάσεις δεδομένων), αν και θα χρειαστούν μερικές προσθήκες για το μη-κεφαλαιοποιημένο κόστος. Υπάρχουν δυο εξαιρέσεις από αυτήν τη δραστηριότητα: οι δαπάνες σε λογισμικό υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την Ε&Α που θα πρέπει να δηλώνονται στην Ε&Α, και το κόστος της συλλογής δεδομένων από την έρευνα αγοράς που θα πρέπει να δηλώνεται ως μέρος των δαπανών του μάρκετινγκ.
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: