Συχνές Ερωτήσεις
Δραστηριότητες μετά την καινοτομία
Posted by Μιχάλης Παπάζογλου on 11 February 2021 04:05 PM

 

Οι δραστηριότητες μετά την καινοτομία είναι όλη η προσπάθεια που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τους χρήστες μιας καινοτομίας μετά την υλοποίησή της, αλλά μέσα στην περίοδο παρατήρησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ, η κατάρτιση των εργαζομένων και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Αυτές οι δραστηριότητες μετά την καινοτομία μπορεί να είναι κρίσιμες για την επιτυχία μιας καινοτομίας, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό της καινοτομικής δραστηριότητας.

(2 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Comments (0)
Post a new comment
 
 
Full Name:
Email:
Comments: