Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Μπορώ να αλλάξω το username που μου έχετε στείλει;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 13 November 2012 04:16 PM

Δυστυχώς όχι!

To username που σας έχει σταλεί είναι το email επικοινωνίας σας. Αν επιθυμείτε να αλλάξει το άτομο επικοινωνίας παρακαλώ κάντε login στο Helpdesk και υποβάλετε το αίτημα σας επιλέγοντας "Υποβολή Αιτήματος".

(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).