Συχνές Ερωτήσεις: Άλλα Θέματα
Δεν έχω λάβει κάποια πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα. Πως μπορώ να συμμετάσχω;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 13 November 2012 04:40 PM
Εφόσον ο φορέας σας επιτελεί δραστηριότητες Ε&Α, στείλτε μας το αίτημα σας στο statisticsRTD@ekt.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
(0 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).