Συχνές Ερωτήσεις: Τεχνικά Θέματα
Το προφίλ μου παρουσιάζει κάποια λάθη αλλά δεν μπορώ να αλλάξω τις τιμές. Τι κάνω;
Posted by Δημήτρης Καραΐσκος on 14 November 2012 10:32 AM
Σε περίπτωση που κάποια στοιχεία του προφίλ σας είναι λανθασμένα και δεν σας επιτρέπετε να τα αλλάξετε, παρακαλώ κάντε login στο Helpdesk και υποβάλετε το αίτημα σας επιλέγοντας "Υποβολή Αιτήματος".
(4 vote(s))
This article was helpful
This article was not helpful

Η ανανεωμένη έκδοση του Helpdesk των Δεικτών Έρευνας & Τεχνολογίας αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).